2018

Woningcorporaties en gemeente Nijkerk maken afspraken voor 2019

Op 5 december hebben de gemeente Nijkerk, Woningstichting Nijkerk (WSN), de Alliantie en de huurdersbelangenorganisaties de prestatieafspraken voor komend jaar getekend. Deze afspraken zijn gebaseerd op de woonvisie met de volgende ambities:

  • Voldoende woningen voor huidige en toekomstige bewoners.
  • Voldoende keuzemogelijkheden voor huidige en toekomstige bewoners.
  • Voldoende kwaliteit van de woningvoorraad en de woonomgeving.

Waarbij komend jaar de focus ligt op kwetsbare mensen, de doorstroming stimuleren en samenwerken en anticiperen op ontwikkelingen. De Alliantie zet onder andere in op verduurzaming en betaalbaarheid. Eind 2020 hebben de woningen van de Alliantie een gemiddelde energie index van gemiddeld 1,40. Met als doel een CO-2 neutrale voorraad in 2050.

De Alliantie biedt ook in 2019 de dienst van een Wooncoach voor 65 jaar en ouder in 2019 aan. Het inzetten van een wooncoach draagt positief bij aan de dynamiek op de woningmarkt. Als een 65-plusser ervoor kiest te verhuizen, komt er een woning vrij voor andere woningzoekenden, die vervolgens vaak ook weer een woning achter laten.