2018

Woningcorporaties en gemeente Amersfoort maken afspraken

In 2019 en 2020 komen er in totaal bijna 300 sociale huurwoningen in Amersfoort bij. Dat hebben gemeente en de woningcorporaties Omnia Wonen, de Alliantie en Portaal afgesproken in de prestatieafspraken 2019. Om meer woningen beschikbaar te krijgen, gaan huurdersorganisaties, corporaties en gemeente in 2019 op zoek naar maatregelen die bijdragen aan verdere doorstroming.

Prestatieafspraken
De gemeente Amersfoort maakt jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties en hun huurdersbelangenorganisaties. Het gaat om afspraken over verschillende thema’s binnen de sociale huurvoorraad, zoals het aanbod sociale huurwoningen, de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen en duurzaamheid en leefbaarheid. Hiermee werken partijen aan de volkshuisvesting in Amersfoort.

Meer sociale huurwoningen
In de periode 2019-2020 garanderen de woningcorporaties een uitbreiding van de huurwoningvoorraad met bijna 300 woningen. Daarbij is ook afgesproken dat gemeente en corporaties de mogelijkheden onderzoeken voor extra uitbreiding van de sociale huurwoningvoorraad door het toevoegen van tijdelijke woningen.

Duurzaamheid
In de afspraken onderschrijven alle partijen het streven naar een CO₂-neutrale stad, waarin alle huizen en andere gebouwen aardgasvrij zijn. Samen met woningcorporaties en andere partijen uit de stad werkt de gemeente aan de warmtevisie. Hierin staat onder meer wanneer welke wijk start met het maken van een wijkwarmteplan. In zo’n wijkwarmteplan staat op welke manier een wijk aardgasvrij kan worden. In Schothorst-Zuid is deze zomer al gestart met het opstellen van een warmteplan.

Doorstroming
Vanwege het succes van de Wooncoach voor 65 jaar en ouder, zetten de drie corporaties deze dienst voort. Het inzetten van een wooncoach draagt positief bij aan de dynamiek op de Amersfoortse woningmarkt. Als een 65-plusser ervoor kiest te verhuizen, komt er een woning vrij voor andere woningzoekenden, die vervolgens vaak ook weer een woning achter laten. Op deze manier kan er meer doorstroming ontstaan, waardoor meer mensen kans maken op een woning.

Wonen en zorg en ouderenhuisvesting
De woningcorporaties werken met onder meer de gemeente en zorgpartijen verder aan de uitvoering van het Programma wonen en zorg op basis van het gezamenlijke statement “Amersfoort een thuis voor iedereen”.