2018

Veel belangstelling voor de wooncoach van de Alliantie van huurders én maatschappelijke organisaties

“Het succes was verwacht, maar de belangstelling van de huurders en maatschappelijke organisaties is boven verwachting”, aldus Manon van der Veer, wooncoach bij de Alliantie.

De Alliantie werkt samen met de gemeente Huizen aan prettig en veilig wonen in Huizen. De wooncoach bespreekt de huidige woonsituatie, woonwensen en verhuismogelijkheden. De inzet van de wooncoaches in Huizen is zo succesvol gebleken, dat nu ook andere buurten in aanmerking komen. Circa 170 huurders van de Alliantie, van 65 jaar en ouder, wonend in een eengezinswoning, krijgen nu de mogelijkheid met een wooncoach hun wensen en zorgen te bespreken.

Wooncoaches
“We voorzien duidelijk in een behoefte, dit blijkt uit de interesse, de gesprekken, maar ook uit de cijfers. Onze inzet past goed in het beleid van ‘langer zelfstandig wonen’ en de bewustwordingscampagnes die gemeente op dit onderwerp inzet. Het idee is dat ouderen zelf aan het roer staan, maar dat is niet zo eenvoudig als niet duidelijk is wat de mogelijkheden zijn. Wij bieden inzicht in de mogelijkheden en creëren daarmee een concreet perspectief voor ouderen, om te verhuizen naar een toekomstbestendige woning”.

Waardevolle gesprekken
De wooncoaches hebben inmiddels met ruim 45 huishoudens gesprekken gevoerd, gesprekken die de wooncoaches als zeer waardevol ervaren. 6 huurders zijn verhuisd naar een toekomstbestendige woning en huurders met een hulpvraag zijn doorverwezen naar andere hulporganisaties. Want ook als de huurder nog prettig en veilig woont, maar een andere hulpvraag heeft, kan de wooncoach doorverwijzen naar de juiste contactpersonen en organisaties. Een huisbezoek met de wooncoach is altijd vrijblijvend. 

Tijdelijk project
De wooncoach is een tijdelijk project van de Alliantie en de gemeente Huizen, en vervangt het project ‘Woon op maat’. Het project duurt een jaar en eindigt in de zomer van 2018. Gedurende deze periode is er de mogelijkheid om voorrang te krijgen op een gelijkvloerse woning indien deze beschikbaar en passend is. De buurten Oude Dorp de Zuid en Zeeheldenbuurt hebben al gebruik mogen maken van een wooncoach, nu worden de andere bewoners (van 65 jaar en ouder, wonend in een eengezinswoning) van het Oude Dorp in de gelegenheid gesteld. Na de zomer wordt, na een evaluatie, beslist of het project wordt verlengd.