2018

Twee nieuwe commissarissen benoemd in de Raad van commissarissen van de Alliantie

De Raad van Commissarissen van de Alliantie heeft twee nieuwe commissarissen benoemd: de heer Ton de Jong met ingang van 1 maart 2018 voor de portefeuille financiën en control; de heer Paul Rutte met ingang van 16 maart 2018 voor de portefeuille vastgoedontwikkeling en beheer.

Op dit moment is de heer de Jong partner van PA Consulting Group en lid van PA’s Management Group. Daarvoor was de heer de Jong onder andere algemeen directeur van Grontmij Nederland en algemeen directeur van Capgemini Consulting Nederland.

De heer Rutte is op dit moment manager grote projecten bij NS Vastgoed. Daarnaast bekleedt hij een aantal toezichthoudende functies. Daarvoor bekleedde de heer Rutte directie- en managementposities bij diverse projectontwikkelaars.