2018

Sloop van de Hoven in Hogekwartier gestart

De Nieuwbouw
De sloop van de Hoven maakt plaats voor 90 sociale huur- en 175 koopwoningen. Het wordt een plek waar nieuwe bewoners kunnen onthaasten, inspiratie opdoen en ook hun thuis vinden. ‘De combinatie van huur en koop is belangrijk voor een complete wijk en de transformatie draagt bij aan verbetering van de buurt, want er komen goede en betaalbare eengezinswoningen bij’, aldus Koos Koolstra.
In totaal worden aan het Hogekwartier circa 820 woningen toegevoegd en biedt de nieuwe stadswijk straks circa 400 huurwoningen (36% sociale huur en 15% voor maatschappelijke doelgroepen) en circa 430 koopwoningen. Daarnaast komt er nog eens circa 600 m2 bedrijfsruimte.

Duurzaam
Alle sloopmaterialen van de Hoven worden hergebruikt in andere projecten door heel Nederland. De Alliantie vindt dit belangrijk, omdat zij mensen een thuis wil bieden, een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven. Nu én in de toekomst. Zonder de aarde en onze natuurlijke bronnen uit te putten. Daarom ondersteunt en versnelt zij de transitie naar een duurzame wereld. En maakt zij zich hard voor duurzame bouw, mobiliteit, energie en circulaire economie.

Amersfoort Vernieuwt
Deze gebiedsontwikkeling is een onderdeel van het programma Amersfoort Vernieuwt. Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, woningcorporaties de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen.(http://www.amersfoortvernieuwt.nl/wijken/hogekwartier/)