2018

Sint-Jorispenning voor Koos Koolstra, directeur de Alliantie regio Amersfoort

De verrassing was groot voor hem toen burgemeester Lucas Bolsius hem de Sint-Jorispenning van de stad Amersfoort overhandigde. Koos ontvangt de gemeentelijke onderscheiding voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van de volkshuisvesting in de regio Amersfoort.

Koos gaat op 1 januari aanstaande met pensioen. Sinds 2002 werkt hij met collega’s, bewoners, wethouders, ambtenaren, maatschappelijke en commerciële partners en andere belanghebbenden in de regio Amersfoort. Koos heeft een enorme bijdrage geleverd aan het prettig wonen van veel van onze huurders in de regio. 

Burgemeester Lucas Bolsius: “Als directeur van een woningcorporatie met ruim 15.000 huurwoningen was Koos Koolstra jarenlang betrokken bij grote stads- en buurtvernieuwings-projecten zoals ‘Amersfoort Vernieuwt’. Toch staat voor hem niet steeds alleen de fysieke omgeving van die vernieuwingsprojecten centraal. Minstens even belangrijk vindt hij de beleving van bewoners en gebruikers. Het is dan ook niet vreemd dat hij in de afgelopen jaren steun gaf op vele manieren aan maatschappelijke activiteiten en projecten in Amersfoort."

Hij was onder andere actief voor stichting Matchpoint Maatschappelijk Ondernemen Amersfoort, Wonen boven Winkels (WBWA), later Stadsherstel Midden Nederland en stichting Citymarketing Regio Amersfoort. Hij is oprichter en voorzitter van het regionale platform SWEV (Samenwerkende Woningcorporaties Eem- en Gelderse Vallei) en maakt in die functie deel uit van het Bestuurlijk Overleg Regio Amersfoort. Hij is lid van de stuurgroep Vathorst Beheer, bestuurslid voor de Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB) en oud commissielid voor de Hoge School Utrecht. Voor Scholen in de Kunst Amersfoort zit hij in de raad van toezicht.