2018

Prestatieafspraken sociale huurwoningen Soest ondertekend

Gemeente Soest, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben vandaag hun jaarlijkse prestatieafspraken ondertekend. Deze afspraken gaan over de sociale huurwoningen in de gemeente. Er wordt ingezet op duurzame en betaalbare woningen vooral bedoeld voor de mensen met de laagste inkomens.

Prestatieafspraken
De gemeente Soest heeft twee jaar geleden prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. Deze afspraken zijn nu, voor de tweede keer, geactualiseerd. Het gaat om afspraken over verschillende thema’s binnen de sociale huursector, zoals het aanbod en de betaalbaarheid van sociale huurwoningen, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen en zorg. Met deze afspraken over nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad zorgen de partijen ervoor dat ook toekomstige generaties in een kwalitatief goede, passende en duurzame woning wonen.

Inspanningen
Wethouder Nermina Kundić: “De afgelopen jaren bleek het lastig om sociale huurwoningen te realiseren. Samen met de corporaties gaan we de komende maanden extra intensief aan de slag om voor een toename van sociale huurwoningen te zorgen”. De gemeente stelt een Masterplan Wonen op en gaat samen met de corporaties aan de slag met concrete locaties. De herstructurering van het Orlandoterrein en de Molenstraat zijn hier voorbeelden van. Daarnaast bekijken de verschillende partijen komend half jaar hoe ze de prestatieafspraken verder kunnen concretiseren.

Duurzaamheid
Een van de speerpunten uit de prestatieafspraken is het energiezuiniger maken van woningen. Portaal maakt de komende 2 jaar 1606 woningen comfortabeler en zuiniger. Dorine Lommen, regiomanager van Portaal: “Bewoners kunnen kiezen voor de isolatie van vloer, muren en dak en voor zonnepanelen. We beginnen in ’t Hart, samen met bewoners. Die kunnen comfortabeler en energiezuiniger wonen. Dat merken ze ook in de portemonnee. Samen met gemeente en het waterschap kijken we hoe we het beste inspelen op klimaatverandering. Denk aan overvloedige regenval. De eerste concrete stappen naar CO2-neutraal wonen in 2050.”

De Alliantie biedt haar huurders de plaatsing van zonnepanelen aan en voert een zonnepanelenproject uit in het complex aan de Albert Cuyplaan. De realisatie van deze projecten is afhankelijk van de instemming van bewoners.