2018

Over Buiksloterham & Co

Er is o.a. op Twitter veel gezegd over L’ij en over Kaai#01. Zo wordt er gesuggereerd dat het om dezelfde woonblokken zou gaan. Dat is niet het geval. Ook de suggestie dat de Alliantie koopcontracten zou hebben ontbonden om woningen duurder te kunnen verkopen, is onjuist. Voor iedereen die meer wil weten, lichten wij hieronder een en ander toe.

Ons standpunt

Wij willen zorgvuldig omgaan met al onze bewoners en met ons geld. We willen dus niet mensen bevoordelen boven anderen. Wij verkopen dan ook tegen marktconforme voorwaarden. Daarom kiezen wij ervoor om te zijner tijd de woningen in Kaai#01 opnieuw in verkoop te brengen tegen de dan geldende voorwaarden.


Het deelproject L’ij

Op zaterdag 15 december presenteert de Alliantie het ontwerp en de plattegronden van de verschillende appartementen in het project L’ij (deelproject van Buiksloterham & Co). Dit project bestaat uit:

  • 14 compacte appartementen: ca. 59 m2, richtprijzen van ca. € 320.000 - € 350.000 v.o.n.
  • 18 medium appartementen: ca. 67-87 m2, richtprijzen van ca. € 400.000 - € 550.000 v.o.n.
  • 2 penthouses: ca. 111-113 m2, richtprijzen van ca. € 800.000 v.o.n.

Bezoekers kunnen zich dan aanmelden als geïnteresseerde voor dit project. Voor alle duidelijkheid: dit woonblok is niet hetzelfde woonblok als Kaai#01.


Het deelproject Kaai#01

De Alliantie heeft eind 2015/begin 2016 koop-/aannemingsovereenkomsten onder gebruikelijke opschortende voorwaarden gesloten voor appartementen in Kaai#01 (deelproject van Buiksloterham & Co). De opschortende voorwaarden betekenen dat de overeenkomsten pas tot stand komen als de voorwaarden zijn vervuld binnen de daarvoor overeengekomen termijn (in dit geval 9 maanden). Binnen die 9 maanden waren in ieder geval de volgende opschortende voorwaarden niet vervuld:

  • een onherroepelijke omgevingsvergunning;
  • bouwrijpe staat van de grond zodat die ter vrije beschikking van de Alliantie kon worden gesteld;
  • een besluit van de gemeente tot uitgifte in erfpacht.

De oorzaak dat de omgevingsvergunning niet tijdig onherroepelijk werd, was dat een bedrijf in de buurt van het project tegen die vergunning is opgekomen door een zienswijze in te dienen en later achtereenvolgens naar de rechtbank en de Raad van State te gaan. De Alliantie, de aannemer en de makelaar hebben de kopers steeds van die ontwikkelingen op de hoogte gehouden, al vanaf het moment dat een zienswijze werd ingediend. De vergunning is in die procedure overeind gebleven maar pas in oktober 2018, door de uitspraak van de Raad van State, onherroepelijk geworden.

Ook na een verlenging van de termijn van 9 maanden waren de opschortende voorwaarden nog niet vervuld. De overeenkomsten zijn daarmee komen te vervallen.

Alle betrokkenen wisten hoe de vork in de steel zat: de voormalige kopers kochten een appartement waarvoor nog geen omgevingsvergunning was verleend, laat staan dat die onherroepelijk was. Dat blijkt ook uit de overeenkomst zelf. Dat was ook de reden voor de opschortende voorwaarde die de toenmalige kopers hierover met de Alliantie zijn overeengekomen.

De pech voor álle betrokkenen is dat een derde tegen de ontwerp-omgevingsvergunning opkwam door het indienen van een zienswijze en na de behandeling van zijn zienswijze en verlening van de omgevingsvergunning, tegen die vergunning is gaan procederen.

 

Hilversum, 10 december 2018