2018

Matige huuraanpassing voor huurders met een laag- of middeninkomen

Huurders van een sociale huurwoning van de Alliantie krijgen op 1 juli aanstaande een huuraanpassing die afhankelijk is van hun inkomen en van de huur van hun woning. Mensen met een laag- en middeninkomen worden ontzien.

 • 31% van de sociale huurders met een laag inkomen: 0%
  Voor huurders met een laag inkomen (tot € 41.056,-) met een huur boven de € 597,30 verhoogt de Alliantie de huur dit jaar niet. Voor kleine huishoudens die van huurtoeslag afhankelijk zijn, is deze huurgrens belangrijk. Boven die grens tikt elke euro huur namelijk door in de woonlasten. Omdat een groot deel van de huurders tot deze categorie behoort, bevriest de Alliantie dit jaar voor hen de huur.
 • 18% van de sociale huurders met een laag inkomen: 1,4% (inflatie)
  Voor huurders met een laag inkomen (tot € 41.056,-) met een huur onder de € 597,30 wordt de huur met inflatie aangepast als de huur al meer dan 80% van de wettelijk toegestane maximale huur bedraagt.
 • 51% van de sociale huurders met een laag inkomen: 1,8% (inflatie plus 0,4%)
  Voor huurders met een laag inkomen (tot € 41.056) met een huur onder de € 597,30 wordt de huur aangepast met 1,8% indien de huur minder dan 80% van de wettelijk toegestane maximale huur bedraagt. Omdat de huur relatief ver onder de maximale huur ligt, verhoogt de Alliantie voor deze woningen de huur met iets meer dan inflatie.
 • Sociale huurders met een laag inkomen betalen nooit meer dan € 711,- per maand
  De Alliantie begrenst voor alle sociale huurders met een laag inkomen de huur op of verlaagt de huur tot € 711,- per maand. Dit geldt ook voor huishoudens met een persoon in de AOW-gerechtigde leeftijd en gezinnen vanaf vier personen, ongeacht hun inkomen.
 • Voor huishoudens met een sociaal huurcontract en een inkomen boven € 41.056,- stijgt de huurprijs maximaal met 5,4%. 
  Voor deze huurders (ongeveer 8% van de totale groep sociale huurders van de Alliantie) begrenst de Alliantie de netto huurprijs per 1 juli 2018 op € 995,- per maand. De huurprijs is nooit hoger dan de wettelijk maximale huur.
 • Aanpassing huur van vrije sector huurwoning, garage, schuur of bedrijfsruimte volgens contract
  Huurders van een vrije sector huurwoning, garage, schuur of bedrijfsruimte krijgen een verhoging volgens het contract. Voor de vrije sector huurwoning is dit de CPI (ConsumentenPrijsIndex, in de volksmond ook wel inflatie genoemd). Deze is voor 2018 op 1,5% vastgesteld.
 • Middeninkomens met een middensegmenthuurcontract worden ontzien
  De Alliantie verhuurt sinds oktober 2017 een deel van de vrije sectorwoningen met een inkomensafhankelijk ’middensegment huurcontract’. Jaarlijks toetst de Alliantie of het betreffende huishouden nog een middeninkomen heeft. Deze huishoudens krijgen een verhoging volgens de CPI (1,5%) als het huishoudjaarinkomen lager is dan € 55.000,-. Huishoudens die geen gegevens over het inkomen en de huishoudgrootte hebben aangeleverd óf inmiddels een huishoudjaarinkomen hoger dan € 55.000,- blijken te hebben, krijgen een huuraanpassing volgens de CPI plus 5% (6,5%). Op deze manier wil de Alliantie ook de middeninkomens een betaalbare woning bieden.

Doel is beschikbaar houden betaalbare woningen
De druk op de maandelijkse uitgaven neemt almaar toe, terwijl de inkomens van veel huurders nauwelijks stijgen. De huur vormt een belangrijk deel van de maandelijkse woonlasten. De Alliantie zet zich daarom in om huren betaalbaar te houden voor de huidige én toekomstige huurders. Huurders met een bescheiden inkomen mogen daarom rekenen op een sociale huur die past bij hun inkomen en de kwaliteit van hun woning. De huuraanpassing zoals de Alliantie die toepast is een manier om deze ambitie te realiseren.