2018

Jaarverslag 2017 'Hart voor Wonen'

De Alliantie wil mensen een thuis bieden, een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven. Nu én in de toekomst. Daarom werken we aan een gevarieerd aanbod van betaalbare, duurzame huizen in fijne buurten. Op een duurzame manier, zonder de aarde en haar natuurlijke bronnen uit te putten. 

In het jaarverslag 2017 beschrijven we onze inspanningen en resultaten. We zijn trots op wat we bereikt hebben. In vogelvlucht: 

  • We produceerden flink en maakten ruim 1.300 huishoudens blij met een nieuwbouwwoning: zo’n 1.100 nieuwbouw huurwoningen en 170 nieuwbouw koopwoningen. Dat zijn gemiddeld 25 nieuwe woningen per week.
  • Ruim 5.600 huishoudens verhuisden naar een ander of nieuw huis van de Alliantie. Dat zijn zo’n 10.000 mensen.
  • Dankzij gematigde huuraanpassing stegen de huren van onze sociale huurwoningen met gemiddeld 0,6%. Dat komt neer op gemiddeld € 3,20 huurstijging per woning.
  • We doen veel om betaalachterstand te voorkomen. Die aanpak werpt zijn vruchten af: het aantal huisuitzettingen door huurachterstand daalde van 63 (2016) naar 39.
  • We verbeterden en verduurzaamden ruim 2.000 woningen, onder andere via extra isolerende maatregelen, zonnepanelen en/of energetische verbeteringen. Dat zijn ruim 38 verbeterde huizen per week.
  • De klanttevredenheid steeg van 7,1 (2016) naar 7,3.

Hart voor kwetsbaren
We zorgen ook voor de huisvesting van kwetsbare groepen in onze samenleving. Dat kunnen mensen met een verstandelijke beperking zijn, ex-psychiatrische patiënten, mensen met een lichte zorgvraag of ex-daklozen. Zij zijn vrijwel altijd op een woningcorporatie aangewezen. In totaal bood de Alliantie in 2017 aan 2.220 mensen maatschappelijke huisvesting, waar ze voor korte tijd konden verblijven of langere tijd konden wonen.

Ook de huisvesting van statushouders rekenen we tot onze maatschappelijke taak. Samen met de gemeenten zoeken wij actief naar extra woonruimte boven op de reguliere en geplande voorraad sociale huurwoningen, zodat we bijdragen aan voldoende woningen voor álle woningzoekenden. In totaal hebben we bijna 700 statushouders kunnen huisvesten.

Hart voor Duurzaamheid
Duurzaamheid is een van de zeer urgente maatschappelijke thema’s. In alles wat we doen, ondersteunen en versnellen wij de overgang naar een duurzame wereld. We zorgen ervoor dat uiterlijk in 2050 de woningvoorraad van de Alliantie CO2-neutraal is. Daarnaast hebben we ons ingespannen om extra zonnepanelen te installeren op onze woningen. De teller staat op 3.336 en de verwachting is dat we op 11.872 zullen uitkomen in 2020.

Financiële resultaat
De Alliantie is een financieel gezonde corporatie. Ons (positieve) bedrijfsresultaat gebruiken we om te investeren in nieuwbouw, duurzame renovatie en blijvende matige huuraanpassing. Het bedrijfsresultaat komt geheel ten goede aan de volkshuisvesting, er is geen sprake van uitkeringen aan aandeelhouders.

Door de extreme waardestijging (WOZ-waarde) van onze woningen, is ons bedrijfsresultaat flink gestegen. Met dit boekhoudkundig resultaat kan de Alliantie vrijwel niets doen; het zit niet in onze kas. Hooguit neemt ons leenvermogen toe, waardoor we meer kunnen investeren in duurzame maatregelen, nieuwbouw en transformatie. Binnen verantwoorde kaders maken we daar ook gebruik van.

Het jaarverslag 2017 vindt u hier.