2018

Hoge huur in Amsterdam? Betaal minder huur in 2019

Hebt u langdurig een laag inkomen en woont u in een huurwoning met een in verhouding hoge huur?  U kunt misschien minder huur betalen in 2019.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de regeling? Meld u vóór 5 oktober 2018 bij de gemeente.  Dit doet u als volgt: Ga naar amsterdam.nl voor:

• Overzicht van de corporaties die mee doen aan deze regeling
• De bedragen: ‘wat is een laag inkomen en weinig vermogen’
• Alle overige voorwaarden
• Downloaden van het meldformulier

Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente Amsterdam in samenwerking met de woningcorporaties. De aanvraag dient u in bij de gemeente Amsterdam, die controleert of u voldoet aan de voorwaarde laag inkomen en weinig vermogen. De gemeente informeert de corporatie. Die beoordeelt of u in 2019 voor de regeling in aanmerking komt en informeert u daarover per brief.

Heeft u vragen bij het invullen van het meldformulier? Bel de gemeente Amsterdam op 020 252 6000. U krijgt het meldformulier dan per post toegestuurd.

Stuur het ingevulde formulier vóór 5 oktober 2018 naar de gemeente.