2018

Herontwikkeling Bachweg krijgt meer vorm

De gebouwen worden vier en vijf verdiepingen hoog en liggen speels gesitueerd in de omgeving. Er komen drie en vierkamerappartementen en alle appartementen beschikken over een balkon. De gebouwen worden gasloos opgeleverd en voldoen voor de energieprestatie al aan de wet- en regelgeving van 2020; Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG).
De woningen worden te zijner tijd via Woningnet geadverteerd.

Planning
In september vindt de vaststelling van het gewijzigde Bestemmingsplan door de Raad plaats. Hierna kan de Omgevingsvergunning worden aangevraagd en zou in januari 2019 gestart kunnen worden met het bouwrijp maken. In maart start dan de daadwerkelijke bouw. De eerste woningen zijn naar verwachting half 2020 klaar.

Amersfoort Vernieuwt
Deze ontwikkeling is een onderdeel van het programma Amersfoort Vernieuwt. Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, woningcorporaties de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen.
(http://www.amersfoortvernieuwt.nl/wijken/randenbroek/)