2018

Gemeente Amersfoort, de Alliantie en BPD ontwikkelen Lichtenpen 6 in De Hoef

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst voor de Lichtpenweg 6 wordt een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van deze locatie. Hiermee krijgt de transformatie van De Hoef-West een versnelde impuls en wordt een bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave, het oplossen van de kantorenleegstand en het verbeteren van de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied.

Lichtpenweg 6_5.jpg

Bij de herbestemming van de Lichtenpenweg 6 wordt een goede mix aan woningen gerealiseerd. In het gebouw realiseert de Alliantie ca. 50 sociale huurwoningen en tussen de 75 en 100 kamerwoningen (onzelfstandige woonruimte). De bewoners van deze kamerwoningen delen faciliteiten zoals keuken en sanitaire voorzieningen. Op termijn kunnen de kamerwoningen worden omgebouwd tot sociale huurwoningen. Daarnaast realiseert BPD ruim 80 koopappartementen in de vrije sector van verschillende omvang. De uitwerking van de plannen voor de kamers vindt de komende maanden plaats.
De wens tot het combineren van functies en het toevoegen van voorzieningen en levendigheid wordt, met een horecavoorziening aan de (fiets)entree van De Hoef, hiermee ingevuld.

Bestemming
Doelgroep voor de Lichtenpenweg zijn met name een- en twee persoonshuishoudens en starters. Voor de kamerwoningen wordt een concept uitgewerkt waarbij jongeren tot 28 jaar een kamer kunnen huren. Hiermee wordt voorzien in een behoefte om jonge woningzoekenden eigen woonruimte te kunnen bieden. Deze transformatie levert een belangrijke bijdrage aan de voorraad sociale huurwoningen.  

Duurzaamheid
In de visie die wordt uitgewerkt is aandacht voor zowel klimaatbesteding bouwen, circulariteit en energietransitie. Zo wordt er ten behoeve van waterberging onder meer een grasdak gemaakt, waarvan het water wordt gebruikt voor  koeling en na opslag in een reservoir om planten te bewateren. Hierdoor wordt bij piekbuien bovendien het riool ontlast. Het hergebruik van het bestaande pand is een eerste stap in een circulaire economie. Ook gaan we hier direct omgekeerd huishoudelijk afval inzamelen. De nieuwbouw wordt aardgasloos gerealiseerd conform BENG-normen met als eindambitie EPC van 0. Voor het bestaande gebouw wordt gestreefd naar het hoogst haalbare ambitieniveau.

Ligging
Lichtenpenweg 6 heeft een uitstekende centrale ligging direct tegenover Station Schothorst, aan de fietsroute naar het centrum van Amersfoort en het Waterwingebied. Uitvalswegen zijn vlakbij en in de naastgelegen wijk Zielhorst, gemakkelijk bereikbaar via de spoortunnel, zijn voorzieningen als een supermarkt en wijkwinkeltjes.

Transformatie De Hoef
De Hoef in Amersfoort is nu vooral een kantoorgebied met een aantal onderwijsinstellingen. Het plan is om dit gebied de komende jaren te veranderen in een stadswijk voor wonen, werken, leren en recreëren.

Vragen?
de Alliantie: Petra van Schaik – 06-55181816 – pvanschaik@de-alliantie.nl