2018

Duurzame transformatie Bachweg van start

De nieuwbouw 
Op de plek van de flats worden 72 sociale huurwoningen gerealiseerd. Deze worden via Woningnet geadverteerd. Ongeveer een half jaar voor oplevering van de woningen komen de advertenties op de www.woningnet.nl te staan. ‘Wij zijn blij dat we met deze nieuwbouw een mooie bijdrage leveren aan de voorraad sociale huurwoningen. Dat is hard nodig, want de behoefte aan sociale huurwoningen is groot.’, aldus directeur Koos Koolstra.

Planning
Op 16 januari zijn de hekken om de flats (Bachweg 12-40) geplaatst en zijn de entrees en de ramen op de begane grond dichtgemaakt. De woningen worden geïnventariseerd op asbest, waarna de sanering hiervan zal plaatsvinden. Na deze werkzaamheden wordt een begin gemaakt met slopen en afvoeren van materialen van de binnenzijde van de woning en tot slot de sloop van het gehele complex. De start van de sloop verwachten we begin februari 2018. Zo snel mogelijk na de sloop van de gebouwen wordt het terrein bouwrijp gemaakt en ontgraven op de plaatsen waar de parkeervoorzieningen zijn gesitueerd. Hierna wordt gestart met de feitelijke bouw: de verwachting hiervan is april/mei 2018. De eerste woningen zijn dan voor het einde van 2019 klaar.

Met de nieuwbouw nemen wij op het gebied van duurzaamheid een voorschot op de toekomst. Dit doen wij door, voor de energie prestatie van de woningen en de gebouwen, reeds te voldoen aan de wet- en regelgeving van 2020; Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Daarnaast gaan wij de gebouwen gasloos opleveren. De Alliantie wil mensen een thuis bieden, een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven. Nu én in de toekomst. Zonder de aarde en onze natuurlijke bronnen uit te putten. Daarom ondersteunen en versnellen wij de transitie naar een duurzame wereld. En maken we ons hard voor duurzame bouw, mobiliteit, energie en circulaire economie.

Amersfoort Vernieuwt
Deze gebiedsontwikkeling is een onderdeel van het programma Amersfoort Vernieuwt. Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, woningcorporaties de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen. (http://www.amersfoortvernieuwt.nl/wijken/randenbroek/)