2018

De Lohuizen - een thuis voor 96 jongeren

Op woensdag 21 februari was de opening van woonproject De Lohuizen, 81 woningen aan de Van Lohuizenlaan in Amsterdam Oost. In de helft van de woningen wonen statushouders en in de andere helft andere jonge starters op de woningmarkt.

De Alliantie zorgde onder andere voor de bouw van de tijdelijke woningen, die variëren in grootte van 18 tot 36 m². Het hele complex is in drie maanden gebouwd door Nezzt. Het gaat om geprefabriceerde units die in de toekomst gedemonteerd kunnen worden en elders weer opgebouwd kunnen worden.

Voor het beheer van het gebouw nam de Alliantie Socius Wonen in de arm. Buurtorganisaties OHG en BOOST, Socius en de buurtbewoners zorgden er samen voor dat de 96 starters een thuis hebben gevonden in deze buurt. De ontvangst van de nieuwe bewoners is zeer hartelijk geweest. De weggeefmarkt, waarbij buurtbewoners spullen doneerden aan de nieuwkomers, is maar een voorbeeld van de gastvrijheid van deze buurt.

Tijdens de opening gaf Laurens Ivens (wethouder) aan dat hij zich ‘een trotse wethouder voelt’. Trots op wat alle partijen hier samen tot stand hebben gebracht. Marleen Zandenberg, coördinator van de gezamenlijke activiteiten, vertelde over de ervaringen van het samenleven als je elkaar niet altijd kunt verstaan.
Eddo Rats, directeur bij de Alliantie, gaf aan dat van een ‘huis een thuis maken’ steeds het doel is geweest bij De Lohuizen. Bewoners laten hun woning zien en vertellen enthousiast over hun ervaringen. Het lijkt erop dat dit doel bereikt is.