2018

De Alliantie verbetert prestaties voor huurders

De Alliantie investeert veel in haar sociale huurwoningen. Met resultaat, zo blijkt uit de vijfde Aedes Benchmark, en dat is gunstig voor onze huurders. De gemiddelde huurprijs van onze sociale huurwoningen bleef € 527. De verduurzaming van onze huurwoningen leidde tot een verdere verlaging van de (gemiddelde) energie-index en CO2-uitstoot. De huurders waardeerden onze dienstverlening met een 7,4.

Hier leest in een overzicht hoe de Alliantie presteert.
Samenvattend ten opzichte van vorig jaar:

  • onze huurders geven een hoger cijfer voor onze dienstverlening;
  • de (gemiddelde) energie-index en CO2-uitstoot van onze woningen zijn verder verlaagd;
  • het aandeel sociale huurwoningen voor mensen met huurtoeslag bleef gelijk;
  • de gemiddelde huurprijs van onze sociale huurwoningen bleef gelijk;
  • onze bedrijfslasten namen voor de vijfde keer op rij af;
  • de onderhoudskosten per woning daalden iets.

Aedes Benchmark
De vijfde Aedes Benchmark 2018 meet en vergelijkt de prestaties van corporaties op een aantal thema’s, over het jaar 2017. De benchmark is bedoeld als een instrument om van elkaar te leren en samen te komen tot prestatieverbetering. Zie ook www.aedes.nl.