2018

De Alliantie op zoek naar twee leden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van de Alliantie is op zoek naar twee leden Raad van Commissarissen:

  • een commissaris op voordracht van de huurdersvereniging (HBVA) met een achtergrond in wijkontwikkeling, leefbaarheid en volkshuisvesting
  • en een commissaris met achtergrond in brede vernieuwende bedrijfsvoering

Van der Laan & Co ondersteunt de Alliantie en HBVA bij de zoektocht naar passende kandidaten. Uiterste reactietermijn is 8 september 2018. Informatie over de profielen en de procedure zijn te vinden via de website van Van der Laan & Co: https://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/.