2018

De Alliantie gebruikt alle inkomsten uit verhuur

Volgens de Woonbond maken woningcorporaties forse winst op de verhuur van huizen. De Alliantie legt uit waaraan de inkomsten uit de huur worden uitgegeven.

Betaalbaar wonen
De Alliantie ziet net als de Woonbond dat huurders het financieel moeilijk hebben. De laatste jaren neemt de druk op de maandelijkse uitgaven toe, terwijl de inkomens van veel huurders minder hard stijgen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. De Alliantie zet zich in om huren betaalbaar te houden voor huurders met een bescheiden inkomen.

De gemiddelde huur van de sociale huurwoningen van de Alliantie bedraagt € 535. De Alliantie vraagt niet de maximale huur: de sociale huurwoningen kosten gemiddeld zo’n 70% van de maximale prijs. De Alliantie vraagt ook niet de maximale huurverhoging, maar voert een gematigde huuraanpassing. Zo kreeg vorig jaar 90% van de sociale huurders een huuraanpassing tussen 0% en maximaal 0,5%. Afspraken over de betaalbaarheid van de huur worden jaarlijks gemaakt met de Huurdersbelangenvereniging van de Alliantie, HBVA.

De meeste huurders betalen minder nettohuur. Dat komt omdat huurders met een laag inkomen huurtoeslag krijgen van de overheid. Zo zorgen we samen dat de huren betaalbaar blijven voor iedereen.

Geen winstoogmerk
De Alliantie is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk en zonder aandeelhouders aan wie geld uitgekeerd wordt.

De inkomsten uit de huur worden besteed aan onderhoud, duurzame verbeteringen, belastingen & verzekeringen, heffingen, organisatiekosten en rente op leningen. Een voorbeeld: van elke 1 euro huur wordt 42 cent besteed aan onderhoud. Dat kan ook toekomstig onderhoud zijn! Ruim 20 cent is nodig voor de rente op leningen (vergelijkbaar met de rente die mensen betalen aan de bank, als ze een hypotheek op hun huis hebben afgesloten). Zo’n 10 cent gaat direct naar de staatskas, dat is de jaarlijkse bijdrage aan de verhuurdersheffing.

Geld dat daarna overblijft, investeert de Alliantie in duurzame verbetering van sociale huurwoningen en aan de nieuwbouw van huurhuizen. Een voorbeeld: de komende vijf jaar worden 11.000 huurwoningen duurzaam verbeterd. Daarnaast wil de Alliantie alle 13.000 eengezinswoningen voorzien van zonnepanelen. Ook bouwt de Alliantie de komende vijf jaar 6.200 nieuwe woningen voor lage en middeninkomens.