2018

Corporaties willen meer samenwerken met nieuwe college

De Amersfoortse woningcorporaties willen meer gezamenlijk optrekken met de gemeente dan in het verleden. “Het maken van scherpe politieke keuzes is noodzakelijk. Wij vragen van het nieuwe college om samen met ons te investeren in de beschikbaarheid van belangrijk meer sociale huurwoningen”, schrijven de drie directeuren van Portaal, Omnia Wonen en de Alliantie in een brief aan de voorbereiders van het nieuwe college.

Monique Govers, Dorine Lommen en Koos Koolstra willen ook af van het jaarlijks touwtrekken rond de prestatieafspraken. De energie die dat kost, willen ze gebruiken voor het maken van raamafspraken voor vier jaar en de bewaking van de realisatie ervan. 

Uitvoerbare keuzes
De brief ademt dezelfde inzet als het vlak voor de verkiezingen door de corporaties georganiseerde lijstrekkersdebat. Daar gaven de corporaties de politiek handvatten om uitvoerbare keuzes te maken voor nieuwbouw en duurzaam wonen.

Actief grondbeleid
Indien het nieuwe college wil bouwen in de stad, dan horen ze graag hoe hoog dat mag. En als de politiek de hoogbouw schuwt, bouwen de corporaties graag aan de randen van de stad. Het liefst werken de corporaties vanuit een omvattende visie op de doorontwikkeling van de stad. Gebiedsontwikkeling en actief grondbeleid zijn daar onderdeel van. Zij dragen vanuit hun expertise graag daaraan bij.

Transitieplan hard nodig
Ook voor verduurzaming staan allerlei alternatieven klaar, maar dan zou het nieuwe college eerst zelf een omvattend transitieplan kunnen maken. Tenslotte willen de corporaties - samen met de gemeente Amersfoort en andere gemeenten in de regio - toe naar afspraken over een ‘bezettingsnorm’ bij toewijzing. Zodat de omvang van de woning en de grootte van het huishouden steeds met elkaar in verhouding worden gebracht.

Snelle resultaten
Volgens Govers, Lommen en Koolstra zou de koers gezamenlijk moeten worden uitgezet. Ook door het betrekken van andere marktpartijen. En dan in de richting waarin eenduidig volkshuisvestingsbeleid tot snellere resultaten leidt. Ondanks alle afspraken en voornemens zijn we nu minder ver opgeschoten dan we in de afgelopen jaren in prestatieafspraken hadden vastgelegd. Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie hebben geld klaarliggen om te investeren in Amersfoort. De politiek kan nu de randvoorwaarden scheppen zodat dit op een goede manier wordt besteed.