2018

Alliantie wil samen met bewoners Vogelbuurt toekomstplan ontwikkelen

Toekomstplan voor de Vogelbuurt
De Alliantie wil samen met de bewoners een toekomstplan ontwikkelen voor deze buurt. Enerzijds is het mogelijk de woningen te verbeteren en verduurzamen, anderzijds is sloop en nieuwbouw een mogelijkheid. Bij sloop/nieuwbouw worden nieuwe woningen gebouwd die dan volledig voldoen aan de huidige normen en eisen van deze tijd qua woonoppervlakte, plattegronden, duurzaamheid, etc. Daarnaast is het bij sloop/nieuwbouw mogelijk om meer sociale huurwoningen terug te bouwen dan het huidige aantal. Dit is belangrijk gezien het grote tekort aan sociale huurwoningen in Amersfoort. Om deze twee redenen vindt de Alliantie het belangrijk dat er, naast verbeteren en verduurzamen ook sloop/nieuwbouw plaatsvindt.

Samen
De Alliantie gaat in gesprek met de nu drie gevormde klankbordgroepen om te onderzoeken welke combinatie van de genoemde opties mogelijk is in het plan: een deel van de woningen verbeteren en verduurzamen en een deel van de woningen sloop en nieuwbouw. Zo kan de Alliantie aan alle wensen van de bewoners voldoen. Onderzocht wordt welke verbeter- en verduurzamings-maatregelen kunnen worden genomen en waar in het plan. Welke woningen worden gesloopt en welke mix van woningtypes komt hiervoor in de plaats (appartementen, grondgebonden woningen). Ook wordt samen met bewoners in de klankbordgroepen een sociaal plan ontwikkeld. Deze klankbordgroepen denken dus volledig mee over de toekomstplannen van de woningen.

Besluitvorming
Eind van dit jaar wil de Alliantie een gezamenlijk ontwikkeld plan voorleggen aan alle bewoners (inclusief afspraken over eventueel verhuizen/terugkeergarantie/ verhuiskostenvergoeding/ urgentieverklaringen/etc.). Hierna wordt getoetst of er voldoende (tenminste 70%) draagvlak is bij de bewoners. Dit behalen van tenminste de 70% instemming van de bewoners is verplicht volgens het Sociaal Statuut Amersfoort 2014 - 2018.

Communicatie
Om de bewoners zo goed mogelijk te informeren houdt de Alliantie regelmatig spreekuur in het buurbeheerderskantoor van de Alliantie met vragen over de toekomstplannen of een reparatieverzoek. De bewoners ontvangen een nieuwsbrief en er is een facebookpagina in het leven geroepen. https://www.facebook.com/Vernieuwing-Vogelbuurt-Amersfoort-188512728645650/. Hierop vindt men ook alle actuele informatie. Daarnaast zullen inloopbijeenkomsten worden georganiseerd.