2017

Zorg om wonen

De Alliantie heeft afgelopen donderdag samen met Kennisnetwerk Amsterdam ‘Stadsgesprek Zorg om Wonen georganiseerd’. Door veranderingen in het zorgstelsel blijven bewoners die zorg en begeleiding nodig hebben vaak langer thuis wonen dan voorheen. Soms is deze langere zelfstandigheid goed, maar steeds vaker pakt het ook verkeerd uit, bijvoorbeeld bij mensen zonder sociaal vangnet/mantelzorg of dementerende mensen. Dit heeft grote gevolgen voor het werk van de woningcorporaties én voor de woonomgeving van andere bewoners.

Tijdens de eerste bijeenkomst van 2017 bekijken partners in de stad samen hoe mensen die zorg nodig hebben zo snel mogelijk gesignaleerd kunnen worden en geholpen kunnen worden. Wat is daarin de rol van corporaties, de wijkteams en van de buurt zelf? In het Kennisnetwerk Amsterdam zijn allerlei partijen uit de stad aangesloten: gemeente, corporaties, zorginstellingen, huisartsen, ondernemers.

Vanuit de Alliantie dragen verschillende collega’s hun steentje bij aan dit onderwerp. Krista Bosman, adviseur maatschappelijke huisvesting bij de Alliantie, schreef eerder de blog ‘zorg om wonen’.