2017

Wooncoach geeft woonadvies op maat

De Alliantie werkt samen met gemeente Huizen aan prettig en veilig wonen in Huizen. Sinds kort is er de proef ‘Wooncoach’. Door die proef komt De Alliantie in contact met haar huurders van 65 jaar en ouder, die wonen in de buurten het Oude Dorp de Zuid en de Zeeheldenbuurt. Er wordt gesproken over de huidige woonsituatie, woonwensen en verhuismogelijkheden. 

Zicht op woonwensen
Joan van der Burgt, directeur van De Alliantie Gooi en Vechtstreek: “Door de inzet van een wooncoach ontstaat zicht op de woonwensen van de individuele bewoner en op eventuele belemmeringen om in de woning te blijven, of om juist de stap te maken om te verhuizen. Als een bewoner niet langer tevreden is omdat de woning te groot is, of als de bewoner moeite heeft met traplopen of het bijhouden van de tuin, dan kan de wooncoach de mogelijkheden bespreken en ook doorverwijzen naar andere instanties.”

Van groot naar beter passend
Wethouder Wonen Marianne Verhage van de gemeente Huizen geeft aan: “Wij vinden het belangrijk om te horen wat er leeft bij huurders van 65 jaar en ouder. Zo kunnen we inventariseren welke behoeften en belemmeringen er zijn. Het gesprek geeft ook de mogelijkheid om vrijblijvend advies te geven, op basis van woonwensen.”

Woonplezier
De Wooncoach kijkt samen met de bewoners in wat voor woning zij misschien beter uit de voeten kunnen. En wat voor woning bij hen past. Soms is dat ‘van groot naar beter passend’. Eengezinswoningen zijn niet altijd geschikt om comfortabel oud in te worden.  Dat kan ook betekenen dat er verhuisd wordt. Dergelijke verhuisbewegingen kunnen de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Dat zou een bijkomend positief effect zijn, van de proef met de Wooncoach. Maar in de eerste plaats gaat het om optimaal woonplezier voor de betreffende huurders. De wooncoach van de Alliantie komt op aanvraag van de bewoner vrijblijvend op huisbezoek.

Proef van 1 jaar
De wooncoach is een tijdelijk project van de Alliantie en gemeente Huizen, en vervangt het project ‘Woon op maat’. De wooncoach is er in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Voor deze proef gaat de Alliantie circa 300 huurders aanschrijven in de buurten Oude Dorp de Zuid en Zeeheldenbuurt. De buurten worden gefaseerd benaderd. De wooncoaches starten met de proef in de buurt Oude Dorp de Zuid.

 Lees meer informatie in de folder.