2017

Stadsherstel Midden-Nederland

Sinds de nieuwe woningwet van kracht is, richten wij ons nog meer op onze kerntaak, namelijk het beheren en onderhouden van sociale woningbouw. Meer commerciële activiteiten, kunnen wij eigenlijk niet meer ontplooien. In dat kader hebben wij samen met Mitros, als aandeelhouders van Stadsherstel Midden-Nederland, aan Stadsherstel Midden-Nederland gevraagd of zij een verkenning willen uitvoeren naar een mogelijke verkoop van Stadsherstel Midden-Nederland. 

Het goed zorgen voor monumenten kan worden gezien als een maatschappelijke opgave, maar is volgens de nieuwe woningwet geen kerntaak van corporaties meer. Verder vinden in het grootste deel van de monumenten commerciële activiteiten plaats zoals cafés, restaurants, winkels en kantoren.