2017

Samen werken aan een thuis voor jongeren in Amsterdam

Op woensdagochtend 6 september hebben vijf maatschappelijke partners een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de Van Lohuizenlaan in stadsdeel Oost. De Alliantie bouwt hier 80 extra tijdelijke woningen voor jonge statushouders en andere jonge starters. De woningcorporatie heeft Socius Wonen gevraagd om de toewijzing en het beheer van de woningen op te pakken.

De samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, de Alliantie, Socius Wonen, Buurtcoöperatie OHG en buurtorganisatie BOOST is erop gericht om nieuwkomers en bewoners in de omliggende buurten elkaar te laten ontmoeten en talenten te laten uitwisselen. Om dit te faciliteren krijgt het woongebouw gemeenschappelijke ruimten.