2017

Ondertekening de Alliantie Zuidpolder

Onder toeziend oog van wethouder Jan den Dunnen tekenden de directies van de Alliantie ontwikkeling bv en Projectbureau Zuidpolder woensdag 20 september jl. een ontwikkelingsovereenkomst. Het contract is een eerste stap naar de bouw van ca. 30 sociale huurwoningen in de nieuwbouwwijk Zuidpolder in Eemnes. Vóór de zomer van 2018 gaat de schop daadwerkelijk de grond in.

In september 2015 stelde Eemnes de ‘Woonvisie 2015’ vast. Daarin ligt het accent op het beschikbaar maken van sociale huurwoningen voor mensen met een bescheiden inkomen door doorstroming te bevorderen en daarnaast de realisatie van een uitbreiding van de voorraad sociale huurwoningen met ca. 65 woningen in de periode tot 2025. Met de bouw van deze betaalbare 12 eengezinswoningen en ca. 18 appartementen in Zuidpolder wordt een deel van deze ambitie concreet. Wethouder Den Dunnen: ‘De markante plek bij de entree van Zuidpolder leent zich voor aansprekende architectuur. Wij dagen de Alliantie hiertoe uit.

Duurzaam
De 30 sociale huurwoningen maken deel uit van het project het Amerveld in Zuidpolder. De duurzaam gebouwde woningen zijn goed geïsoleerd. In combinatie met zonnepanelen en verschillende energiebesparende maatregelen zoals o.a. goede isolatie en vloerverwarming, zorgt dit voor energieneutrale woningen waardoor huurders lagere woonlasten hebben. De Alliantie vindt het belangrijk dat huurders zo laag mogelijke woonlasten hebben. ‘De Alliantie wil mensen een thuis bieden dat bijdraagt aan een goede en betaalbare kwaliteit van wonen en leven. Nu én in de toekomst, zonder de aarde en onze natuurlijke bronnen uit te putten’ zegt Van Barneveld, directeur ontwikkeling en renovatie de Alliantie.

Ondertekening de Alliantie Zuidpolder.jpg

Op de foto (v.l.n.r.): Jeroen van Otterloo (directeur Projectbureau Zuidpolder), wethouder Jan den Dunnen, Ronald van Klooster (directeur Projectbureau Zuidpolder), Jan van Barneveld (directeur de Alliantie Ontwikkeling B.V.).

Inschrijving en toewijzing
Om te reageren op het woningaanbod van de Alliantie is een inschrijving nodig bij WoningNet.nl. Voor inschrijven gelden een aantal voorwaarden die op de site staan vermeld. De woningen in het Amerveld worden te zijner tijd via Woningnet.nl toegewezen.

Natuurlijk dorps wonen
Zuidpolder staat garant voor natuurlijk dorps wonen, in een weide omringd door sloten en veel groen. Dit is het poldergebied ten zuiden van de bestaande bebouwing, tussen de A27 en de Wakkerendijk. Op deze unieke plek komen zo’n 500 woningen, die gefaseerd worden gerealiseerd. Zuidpolder is een samenwerking tussen de gemeente Eemnes en woningontwikkelaars Heijmans en Van Wijnen. Op www.zuidpoldereemnes.nl is meer informatie te vinden over Zuidpolder, de vrije kavels en de wijze waarop het wordt ontwikkeld. Voor het actuele woonaanbod kijkt u op www.woneninzuidpoldereemnes.nl.