2017

Nicole Maarsen teruggetreden als commissaris bij de Alliantie

Nicole Maarsen heeft besloten met ingang van 15 mei 2017 terug te treden als lid van de Raad van Commissarissen bij de Alliantie in verband met het aanvaarden van een nieuwe functie. Zij is met ingang van 16 mei benoemd tot lid van het directieteam van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. In deze functie wordt zij verantwoordelijk voor het ontwikkelingsbedrijf en de verschillende vastgoedportefeuilles.