2017

Eerste bewoners Hogekwartier ontvangen uniek fotoboek

De 90 woningen van de eerste bouwfase van de nieuwe stadswijk Hogekwartier zijn eind 2016 opgeleverd. Om deze mijlpaal te vieren ontvingen de nieuwe bewoners en andere betrokkenen een prachtig fotoboek van het hele bouwproces. De Alliantie realiseerde in de eerste bouwfase van Hogekwartier 42 nieuwe sociale huurwoningen. Daarmee levert zij een belangrijke bijdrage aan meer goede en betaalbare woningen in Amersfoort. In de nieuwe Amersfoort Vernieuwt wijk Hogewartier worden in de komende jaren in totaal circa 800 huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen gebouwd. De buurt langs de Hogeweg verbindt de wijken Liendert en Schuilenburg.

Fotoboek en film
Fotograaf Fred Oosterhuis heeft in opdracht van de Alliantie de hele eerste bouwperiode vastgelegd in foto’s. Met deze foto’s is een uniek projectboek samengesteld voor de eerste bewoners. Daarnaast is een timelapsefilm gemaakt van beelden van de eerste bouwfase. De Alliantie heeft vanaf de start van het project meerdere timelapsecamera’s in het gebied geplaatst. Via deze camera’s van de Timewriters kan iedereen de werkzaamheden van minuut tot minuut volgen. Kijk op www.hogekwartier.nl voor de filmbeelden.

Eerste fase Hogewartier afgerond
Aan de Sneeuwuil in Amersfoort staat nu de eerste nieuwbouw van Hogekwartier. Met 28 sociale huurappartementen, 14 sociale huur eengezinswoningen, 48 koopappartementen, 7 bedrijfsruimten op de begane grond en het Leger des Heils hostel Hirundo. Het ontwerp is in opdracht van de Alliantie gemaakt door architect Jeroen Schipper uit Rotterdam. Slokker uit Huizen realiseerde de bouw. De woningen typeren zich door de stedelijke moderne architectuur, veel lichtinval, grote buitenruimtes en goede kamerindelingen.

Volgende fase Hogekwartier De ontwikkeling van de volgende fase is momenteel in volle gang. Binnenkort wordt gestart met de tweede fase waarin 121 woningen worden gerealiseerd: 35 sociale huurwoningen, 33 huurwoningen met een zorglabel en 53 koopwoningen. Deze nieuwbouw komt aan de overkant van de Hogeweg, tegenover de eerste bouwfase. 

Amersfoort Vernieuwt
Hogekwartier is onderdeel van het stedelijk vernieuwingsprogramma Amersfoort Vernieuwt. Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen. In een Sociaal Statuut Amersfoort Vernieuwt zijn afspraken vastgelegd voor bewoners die te maken krijgen met sloop van hun woning. Zo kunnen zij onder andere terugkeren naar de nieuwbouw in hun buurt.