2017

De Alliantie verwelkomt senioren in nieuwe Akropolistoren

Op woensdag 28 juni heeft regiodirecteur Eddo Rats van woningcorporatie de Alliantie de sleutel van de Akropolistoren op Zeeburgereiland in Amsterdam symbolisch overgedragen aan de nieuwe bewoners. Zij gaan op deze plek deel uitmaken van een humanistische woongemeenschap van 55-plussers.

20170629 foto Akropolistoren - vlnr Dini Eekhuis, Saar Boerlage, Eddo Rats, Hans Arends (foto Nico Boink).jpg

Van links naar rechts: Dini Eekhuis, Saar Boerlage, Eddo Rats, Hans Arends
Foto: Nico Boink

Toekomstbestending

De Akropolistoren is met veertien verdiepingen het hoogste gebouw op Zeeburgereiland. Op het dak van het gebouw is een gezamenlijke ontmoetingsruimte met een terras. Alle 43 sociale en 43 middeldure huurwoningen hebben een balkon met prachtig uitzicht en zijn gelijkvloers. Rats: “Er zijn in Amsterdam te weinig geschikte en betaalbare woningen voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. In de toekomstbestendige woningen in de Akropolistoren kan dat heel goed. Ook dragen we in dit project ons steentje bij aan het tekort aan middensegmentwoningen in de stad.”  

Bijzonder

De appartementen zijn specifiek bestemd voor 55-plussers die zich kunnen vinden in het humanistische gedachtengoed en met elkaar willen samenleven. Rats: “We zijn er trots op dat we hun wens in vervulling hebben kunnen laten gaan. Dat mensen met dezelfde levensbeschouwing hier kunnen samenwonen en voor elkaar zorgen, maakt dit project heel bijzonder en vernieuwend. We zijn dan ook blij dat de gemeente Amsterdam dit soort collectieve woonvormen ondersteunt.” De gemeente heeft goedkeuring gegeven om de eerste sociale huurwoningen rechtstreeks aan te bieden aan leden van de vereniging die met dit initiatief bij de Alliantie heeft aangeklopt. Op voorwaarde dat zij ingeschreven staan bij Woningnet.

Eigen regie

Steeds meer mensen willen zeggenschap hebben over en verantwoordelijkheid nemen voor hun woonsituatie. De Akropolistoren is hier een mooi voorbeeld van. De bewoners steunen elkaar bij het ouder worden en zijn medeverantwoordelijk voor het beheer van het gebouw op administratief en technisch gebied. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Ook maken de bewoners nog afspraken over het samenleven met elkaar en met de buren. Dini Eekhuis van de bewonerscoöperatie: “We zijn erg blij dat de samenwerking met de Alliantie gelukt is. Het is een prachtig pand en we verheugen ons er enorm op om hier met elkaar samen te wonen.”

Zeeburgereiland

De Akropolistoren is niet het eerste project van de Alliantie op Zeeburgereiland. De woningcorporatie heeft tot nu toe 170 betaalbare sociale huur- en middensegmentwoningen opgeleverd. In 2017 wordt ook de bouw van Het Gebaar voor dove en slechthorende jongeren en 124 sociale huurwoningen afgerond. Bovendien wordt gestart met de bouw van nog eens ruim 150 sociale huurwoningen. Meer informatie: www.de-alliantie.nl/zeeburgereiland.

Er zijn nog middensegmentwoningen met een huur vanaf € 850,- beschikbaar in het gebouw. Bent u 55-plus en kunt u zich vinden in het humanistische gedachtengoed? Kijk dan voor meer informatie op Funda!

20170629 foto Akropolistoren - hoge gebouw links vooraan (foto Luuk Kramer fotografie).jpg

Foto: Luuk Kramer fotografie