2017

De Alliantie: tempo houden bij verduurzaming

10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Voor de Alliantie een goed moment om stil te staan bij de vraag: waar staan we nu en halen we onze doelstellingen? Momenteel hebben alle huurwoningen van de Alliantie tezamen een gemiddeld label C (energie-index 1,6). De Alliantie ambieert een gemiddeld label B (energie-index 1,4) voor haar woningen in 2020. Dat is een haalbare doelstelling. Het gaat kortom goed én het vraagt om tempo houden. 

De Alliantie wil als maatschappelijke organisatie bijdragen aan een duurzame samenleving. Dat doet ze door te onderzoeken hoe ze een goed voorbeeld kan zijn, bijvoorbeeld door energiezuinige verlichting te gebruiken, groene stroom af te nemen en medewerkers te stimuleren om op de fiets, met het openbaar vervoer of carpoolend naar het werk te komen. Maar het grootste effect is te bereiken met het verduurzamen van de ruim 53.000 huurwoningen. Daarom werkt de Alliantie nauw samen met duurzame aannemers: om te kunnen versnellen en van elkaar te kunnen leren.

Het streven naar een gemiddeld label B voor de woningen, is een tussendoel. Op de lange termijn (2050) streeft de Alliantie naar een CO2-neutrale woningvoorraad. Daarvoor zet ze nu de noodzakelijke stappen.

Sneller verduurzamen
Momenteel hebben ruim 23.000 huurwoningen van de Alliantie een label B of beter. Dat is bijna 45% van het totaal aantal huurwoningen. Om de doelstelling 2020 te halen, moet 59% van de huurwoningen label A/B hebben. Dat is haalbaar; de energieprestaties van de woningen van de Alliantie nemen snel toe. In een aantal gemeenten heeft de corporatie de gemiddelde label B al bereikt, zoals in Almere (gemiddeld label A) en in de gemeenten met een fors aandeel nieuw woningbezit. In andere gemeenten, zoals Amsterdam, moet de Alliantie nog flink aan de slag om haar ambitie te halen.

Verduurzaming gaat op veel manieren. Zo worden veel duurzame maatregelen genomen in het reguliere onderhoud. Daarnaast zet de Alliantie bij renovatieprojecten grote stappen naar label A of B, bijvoorbeeld door het plaatsen van HR-glas, het isoleren van gevels, vloeren en daken, vervanging van cv-installaties en het plaatsen van zonnepanelen. Dat maakt de huurwoningen niet alleen duurzamer en comfortabeler, maar zorgt ook voor lagere woonlasten. De Alliantie gaat versneld zonnepanelen plaatsen en blijft goed tempo houden met duurzame renovatieprojecten. De prognose voor eind 2017 is:

  • Duurzaam en energiezuinig verbeterde huurwoningen (waaronder zonnepanelen): 2.800
  • Nieuwgebouwde energiezuinige huurwoningen (label A of beter): 1.100

Visie op een duurzame wereld
Duurzaam omgaan met de aarde is de grootste uitdaging voor de mensheid, de komende twintig jaar. Tegelijkertijd is een fundamentele behoefte van mensen om goed te kunnen wonen en leven. Op een plek waar het veilig is en thuis voelt. Waar je jezelf kunt zijn en gezond en comfortabel kunt leven, samen met anderen. Waar frisse lucht niets kost.

De Alliantie wil mensen zo’n thuis bieden, zo’n plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven. Zonder de aarde en onze natuurlijke bronnen uit te putten. Daarom ondersteunt en versnelt de Alliantie de transitie naar een duurzame wereld via duurzame bouw, duurzame inkoop en circulair werken.

schema duurzaamheid.png