2017

De Alliantie en de gemeente Blaricum verduurzamen en vergroten de sociale woningvoorraad in Blaricum.

De overeenkomst 'aanpak woningvoorraad' Blaricum; vergroten en verduurzamen van de sociale woningvoorraad, werd op woensdag 27/9 ondertekend door Joan van der Burgt en Liesbeth Boersen (wethouder volkshuisvesting Blaricum).

Met het tekenen van de overeenkomst committeren de partijen zich aan het beschikbaar houden van voldoende sociale huurwoningen in Blaricum. De beschikbaarheid op peil houden is mogelijk door het uitbreiden van het aantal sociale huurwoningen. Ook doorstroming van een sociale huurwoning naar een vrije sector huurwoning of koopwoningen kan de beschikbaarheid in Blaricum bevorderen.  Beide partijen vinden het van groot belang een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving en kwalitatief goede woningen. Door de sociale huurwoningen in Blaricum zo te verbeteren dat het energielabel wijzigt in tenminste label B kan hieraan worden voldaan. Wethouder Boersen: ”Met deze overeenkomst zetten we een belangrijke stap. Meer sociale huurwoningen is een van onze belangrijkste speerpunten. Al jaren maak ik me er hard voor dat ook mensen met een bescheiden inkomen in het oude dorp van Blaricum kunnen wonen. Dat de woningen behalve betaalbaar ook nog eens bijzonder duurzaam worden, maakt het extra goed nieuws. Zo is deze overeenkomst op verschillende vlakken toekomstbestendig.

Duurzaamheid
De komende 5 jaar verduurzaamt de Alliantie haar woningbezit in de gemeente Blaricum naar tenminste label B, op een wijze die past binnen de bestaande stedenbouwkundige kaders en de vigerende welstandsnota. “Onze huurders willen goed en betaalbaar wonen. Daarom onderhouden we onze woningen zorgvuldig en investeren we fors in energiebesparende maatregelen. Dat zorgt niet alleen voor comfort, maar ook voor lagere woonlasten. Ook bieden wij huurders de mogelijkheid aan om zonnepanelen te plaatsen. We streven naar betere prestaties dan energielabel B” aldus Joan van der Burgt. 

Toekomstplan
De Alliantie gaat in samenspraak met een groep bewoners (vertegenwoordigers) uit de buurt per complex een toekomstplan maken.  In een toekomstplan gaat het om onderhoud en verduurzaming waardoor de woningen energiezuiniger en comfortabeler worden. Maar ook wordt voor een aantal woningen onderzocht of sloop-nieuwbouw een optie is, omdat deze woningen niet voldoen aan de eisen voor de toekomst. Zodra een toekomstplan klaar is wordt deze voorgelegd aan alle bewoners van het complex . Als 70% van de complexbewoners instemt dan kan de Alliantie verder met het uitvoeren van een toekomstplan. 

Verkoop van woningen
In de overeenkomst met de gemeente zijn ook afspraken opgenomen over de verkoop van zeven woningen in de periode tot 2020. Bij de verkoop moet voldaan worden aan criteria die afgesproken zijn met de gemeente.

Kader
De gemaakte afspraken vallen binnen het kader van de Regionale en Lokale Woonvisie. In juli 2017 heeft de Alliantie het zogenaamde ‘bod’ uitgebracht, hierin worden de investeringen voor het jaar 2018 neergelegd. In lijn met deze overeenkomst heeft de Alliantie hierin voor de komende vijf jaar de afgesproken investeringen overgenomen.