2017

De Alliantie blijft investeren in Eemnes

De Alliantie kan haar afspraken voor meer betaalbare huurwoningen in Eemnes nakomen. Dit is mogelijk nu de Alliantie een ontheffing van minister Plasterk heeft gekregen om buiten haar zogeheten kerngebied vastgoed aan te kopen of nieuw te bouwen.

Het besluit van de minister is in belangrijke mate gebaseerd op de zienswijze van de gemeente Eemnes. De gemeente heeft daarin aangegeven dat de Alliantie een belangrijke bijdrage moet kunnen blijven leveren aan de volkshuisvestelijke opgave, in het bijzonder de gewenste uitbreiding van de voorraad sociale huurwoningen. Ook de zienswijzen van de andere gemeenten en collega woningcorporaties in de regio zijn ondersteunend geweest aan het besluit van de minister.

Eemnes
Wethouder Lankreijer van de gemeente Eemnes is blij met het nieuws over de verleende ontheffingen: “De Alliantie is de afgelopen jaren onze partner geweest in het maken en realiseren van plannen om de sociale woningbouwopgave gezamenlijk op te pakken. Als zij niet meer in Eemnes in nieuwbouw zouden mogen investeren, zou dat ons voor de komende jaren voor een zwaardere opgave stellen. Nu zij de komende 5 jaar in de Eemnesser woningmarkt mogen blijven investeren, zijn de prestatieafspraken die we afgelopen jaar hebben vastgelegd, een zekerheid. Dat betekent dat we de plannen voor meer sociale nieuwbouwhuurwoningen kunnen waarmaken en de tijd krijgen om tot een definitieve oplossing te komen voor de investeringen in de Eemnesser woningmarkt. ”

De Alliantie: meer betaalbare huurwoningen in prettige buurten
De Alliantie heeft in Eemnes circa 850 huurwoningen. Als eigenaar van de gehele sociale woningvoorraad is de Alliantie stevig lokaal verankerd in Eemnes.

De Alliantie werkt aan voldoende betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen, in leefbare buurten. Naast het bouwen van extra betaalbare woningen, legt zij een belangrijke focus op het gebied van duurzaamheid. Koos Koolstra, directeur de Alliantie regio Amersfoort: “Wij zijn blij dat de minister, naast het belang in Amersfoort en Soest, nu ook het belang van de sociale woningbouwopgave in Eemnes erkent, evenals onze lokale verankering en onze forse investeringskracht. De Alliantie is onmisbaar voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen.”

De Woningwet en de woningmarktregio’s
De nieuwe woningwet geeft aan dat een woningcorporatie in slechts één woningmarktregio mag investeren, actief mag zijn. Dat wil zeggen dat de corporatie, naast het beheren en verbeteren van de eigen woningen, ook mag uitbreiden door nieuw te bouwen. De Alliantie heeft de ‘Metropoolregio Amsterdam’ als kernregio toegewezen gekregen. Door de verkregen ontheffing mag de Alliantie in Eemnes nu hetzelfde ondernemen als in haar kernregio.