2017

De Alliantie biedt meer woningen aan voor middeninkomens

De Alliantie gaat een flink deel van haar huurwoningen in de vrije sector aanbieden aan woningzoekenden met een middeninkomen (max. € 55.000/jaar). Ook huurders die een sociale huurwoning achterlaten komen in aanmerking voor deze woningen in het middensegment. Voor deze woningen werkt de Alliantie met een inkomensafhankelijke huurverhoging, net als in de sociale huur. Ieder jaar vragen wij informatie over het inkomen en de gezinssamenstelling. Huishoudens die inmiddels een hoger inkomen hebben, krijgen een hogere huurverhoging.

Steeds meer mensen met een middeninkomen hebben moeite met het vinden van een betaalbare woning. Zij komen niet in aanmerking voor een koopwoning of worden geconfronteerd met een te hoge huur in de vrije sector. Met name in Amsterdam is het lastig om een betaalbare woning te vinden. Maar ook in de regio’s Amersfoort, Almere en in de Gooi- en Vechtstreek is er sprake van krapte op de woningmarkt. Met verschillende gemeenten (o.a. Amsterdam en Hilversum) zijn eerder afspraken gemaakt over het middensegment.

De Alliantie wil zoveel mogelijk mensen met een laag- en middeninkomen aan een passende woning helpen. Daarom bouwen we ieder jaar circa 1300 nieuwe woningen. Maar we kijken ook hoe we op andere manieren dit doel kunnen bereiken. Zo introduceerde de Alliantie eerder de voorrang voor sociale huurders bij het kopen van een woning van de Alliantie. Sociale huurders hebben al langere tijd voorrang bij het toewijzen van een vrije sector huurwoning. Iedere sociale huurder die wij aan een andere betaalbare woning helpen, laat immers een sociale huurwoning achter. Zo kunnen wij meer mensen aan een passende woning helpen.