2017

Bewoners Schuilenburg genieten van springkussen en ijsjes

Deze werkzaamheden brengen overlast met zich mee. Om de omwonenden hierin tegemoet te komen organiseert de Alliantie samen met de gemeente en betrokken partijen komend najaar regelmatig een leuke activiteit. Afgelopen zaterdag was dit een springkussen en een ijscokar aan de Ariaweg. De bewoners stelden het enorm op prijs en het was een drukte van belang. Een lekker zonnetje, allemaal gezellige mensen, kids die van springen geen ophouden wisten en zalige ijsjes, maakten het tot een geslaagde activiteit!

Amersfoort Vernieuwt
Hogekwartier is een onderdeel van het programma Amersfoort Vernieuwt. Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, woningcorporaties de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen.  (http://www.amersfoortvernieuwt.nl/wijken/hogekwartier/)