2017

Betere prestaties, goed voor huurders

De Alliantie investeert veel in de nieuwbouw, kwaliteit en betaalbaarheid van haar sociale huurwoningen. Met resultaat, zo blijkt uit de vierde Aedes Benchmark. Zo nam het aandeel sociale huurwoningen toe. En gaan onze vrijkomende huurwoningen vrijwel allemaal naar mensen met een bescheiden inkomen. De verduurzaming van onze huurwoningen leidde tot verlaging van de energie-index naar 1,6 gemiddeld (label C). De huurders waardeerden onze dienstverlening met een 7,3.  

Procentueel meer betaalbare huurwoningen
Uit de benchmark blijkt dat het aandeel sociale huurwoningen toenam met 2,5%. Dat komt mede door de beperkte huurverhoging van het vorige jaar. Bovendien steeg het aandeel sociale huurwoningen binnen het vrijkomende woningaanbod van 61% naar ruim 75%. De gemiddelde huurprijs van onze sociale huurwoningen bedraagt € 527, dat is 71% van de maximaal redelijke huurprijs. 97% van de nieuwe verhuringen is aan mensen met een laag inkomen; 78% van deze nieuwe verhuringen is aan mensen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens. 

Duurzaamheid voor milieu, comfort én portemonnee
Alle huurwoningen van de Alliantie tezamen hebben een gemiddeld label C (energie-index 1,6). De Alliantie ambieert een gemiddeld label B (energie-index 1,4) voor haar woningen in 2020. Dat is een haalbare doelstelling. De Alliantie neemt veel duurzame maatregelen in het reguliere onderhoud en zet daarnaast bij renovatieprojecten grote stappen naar label A of B, bijvoorbeeld door het plaatsen van HR-glas, het isoleren van gevels, vloeren en daken, vervanging van cv-installaties en het plaatsen van zonnepanelen. Dat maakt de huurwoningen niet alleen duurzamer en comfortabeler, maar zorgt ook voor lagere woonlasten

Huurdersoordeel: een 7,3
Huurders waarderen de dienstverlening van de Alliantie met een 7,3 gemiddeld. De huurders geven de Alliantie een 7,5 voor reparatieverzoeken, een 6,9 voor vertrek uit de woning en een 7,3 voor het betrekken van een nieuwe woning. Alle scores zijn hoger dan vorig jaar, de stijging is gemiddeld 0,3 punt. Daar zijn we blij mee.

Om de dienstverlening verder te verbeteren, meten we voortdurend hoe huurders onze service beoordelen en bespreken we met hen en onze huurdersorganisaties hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren. We streven voor volgend jaar naar een hogere waardering. 

Samen maatschappelijke ambities waarmaken
De bedrijfslasten daalden de afgelopen vier jaar tot € 718 per woning. Die daling betekent dat de Alliantie meer ruimte overhoudt om te investeren in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming van sociale huurwoningen en in prettige, leefbare buurten, voor mensen met lage en middeninkomens. Daarover maken we prestatieafspraken met onze lokale partners: de gemeenten, huurdersorganisaties en andere woningcorporaties. Onze inzet daarbij is om optimaal te voldoen aan de lokale woonbehoeften van gemeenten en hun bewoners.

De Alliantie verwacht dit jaar bijna 1.100 huurwoningen op te leveren. We verkopen ruim 200 bestaande huurwoningen aan starters en middeninkomens. Samen met de nieuwe verhuringen helpen we zo bijna 5.000 huishoudens aan een nieuwe woning. Daarnaast gaan we dit jaar bijna 3.000 huurwoningen energiezuinig en duurzaam verbeteren.

Een overzicht van onze resultaten vindt u hier.

Aedes Benchmark
De vierde Aedes Benchmark 2017 meet en vergelijkt de prestaties van corporaties op een aantal thema’s, over het jaar 2016. De benchmark is bedoeld als een instrument om van elkaar te leren en samen te komen tot prestatieverbetering. Zie ook www.aedes.nl.