2017

Angeline Kierkels benoemd tot commissaris bij de Alliantie

De Raad van Commissarissen heeft met ingang van 1 april 2017 – op voordracht van HuurdersBelangenVereniging de Alliantie - mevrouw drs. Angeline Kierkels benoemd tot lid van de Raad van commissarissen. Voor de vacature in de Raad van Commissarissen is in overleg met HBVA gezocht naar een kandidaat met kennis en ervaring op het gebied van Innovatie & Duurzaamheid, huurdersparticipatie en gemeentelijke (besluitvormings)processen. Mevrouw Kierkels is op dit moment CEO bij de Meerlanden Holding NV., een afval-grondstoffen- en energiebedrijf- een maatschappelijke onderneming die zich inzet voor een duurzame maatschappij. Mevrouw Kierkels heeft een brede ervaring opgebouwd in adviseurs-, management- en bestuurlijke functies in private en (semi-) publieke functies en heeft daarnaast ervaring in toezichthoudende functies.