2017

824 zonnepanelen in Hilversum Noord

In het 13 tuinengebied in Hilversum-Noord krijgen de 138 portiekflats in de Van Gangelenstraat en omgeving een grote opknapbeurt en worden ze energiezuiniger gemaakt. In de zomer van 2016 is 70% instemming behaald van de bewoners voor het ‘onderhouds- en verbeterplan Van Gangelenstraat e.o.’. De werkzaamheden zijn in volle gang. De eerste flats zijn in december 2016 opgeleverd.

Energiebesparing
De portiekflats zijn in 1995 voorzien van isolatie aan de straatkant. Ook is toen al veel dubbel glas geplaatst.  Nu gaan we ook de achterzijde, het dak en de vloeren van de eerste verdieping isoleren. De energiebesparing die behaald kan worden is afhankelijk van de ligging van de woning. De bijbehorende huurverhoging verschilt daardoor per woning.

Zonnepanelen
Per woning worden zes zonnepanelen op het dak geplaatst. De zonnepanelen worden via een omvormer aangesloten op de eigen elektriciteitsmeter van de woningen. Dat betekent dat de opbrengst hiervan rechtstreeks ten goede komt aan de huurders.

Woonlasten omlaag
Voor het isolatiepakket en de zonnepanelen samen wordt een huurverhoging in rekening gebracht. Maar door besparing op de stookkosten en door de opbrengsten van de zonnepanelen gaan de woonlasten omlaag.Dit vergt enige uitleg aan de bewoners. Daarom zijn zij persoonlijk geïnformeerd tijdens een bezoek aan de modelwoning.

Samenwerking met bewoners en aannemer
Het onderhouds- en verbeterproject Van Gangelenstraat en omgeving is een E-sequent project dat in nauwe samenwerking met Rutges Vernieuwt B.V. is ontwikkeld en door hen wordt uitgevoerd. Bewoners die deel hebben genomen aan de klankbordgroep hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het plan.

Vernieuwen portiekentrees
Er worden niet alleen energiemaatregelen getroffen. Omdat de bewoners van de flats aangegeven hebben dat ze de entrees van de portieken te donker vinden, worden de entrees lichter en transparanter gemaakt. Er is gekozen om de entrees te voorzien van veel glas, frisse kleuren en de portiekhal krijgt energiezuinige LED verlichting.