2016

Waarom krijgen huurders informatie over de WOZ-waarde?

Met ingang van 2016 worden huurders geïnformeerd over de WOZ-waarde van hun woning. De gemeente stelt de WOZ-waarde vast en informeert de huurder. De WOZ-waarde telt namelijk mee in het woningwaarderingsstelsel, het puntensysteem waarmee de huurprijs wordt vastgesteld. De WOZ-waarde heeft dus invloed op de huurprijs. Heeft u vragen over de WOZ-waarde of wilt u bezwaar maken? Kijk op de site van uw gemeente voor meer informatie.