2016

Woningcorporaties Nijkerk bieden Woonvisie 2015 plus aan

Op maandag 11 januari overhandigden Woningstichting Nijkerk, de Alliantie en HuurdersOrganisatie Nijkerk hun eerste gezamenlijke visie op de Woonvisie 2015+ aan wethouder Wim van Veelen van de gemeente Nijkerk. HuurdersOrganisatie Nijkerk (treedt op namens de VHB van de Alliantie) komt op voor de belangen van alle Nijkerkse huurders en is daarom intensief betrokken bij de totstandkoming.

Extra nieuwbouw en lage huren
De visie van de corporaties en huurdersorganisatie bevat concrete plannen en voorstellen om de komende vijf jaar:
- meer nieuwe woningen te bouwen voor inwoners met een laag inkomen;
- de huren laag te houden;
- de kwaliteit van bestaande woningen op peil te houden of te verhogen door duurzaamheidsinvesteringen;
- voldoende woningen te bieden om (langer) zelfstandig te wonen.

Woonopgaven 2015-2020
De Woonvisie 2015+ omvat de woonopgaven voor de periode 2015-2020. Het bod biedt de bijdrage van de corporaties en huurdersorganisatie aan de realisatie van deze woonopgaven. Ook is het een uitnodiging aan de gemeente, om prestatieafspraken en een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. De corporaties richten zich hierbij elk op de kernen waar zij momenteel bezit hebben. Woningcorporatie de Goede Woning heeft ervoor gekozen om een eigen visie uit te brengen.

Foto: Koos Koolstra (directeur de Alliantie regio Amersfoort en Vastgoedonderhoud), René Hecker (voorzitter HuurdersOrganisatie Nijkerk), Peter Toonen (directeur-bestuurder WSN) en Wim van Veelen (wethouder gemeente Nijkerk).