2016

Pilot woningruil

Van 1 juni 2016 tot 1 juni 2017 is er een pilot waarbij we de spelregels voor woningruil versoepelen.

Versoepelde regels
In de pilot laten wij het ‘label’ los dat wij aan een woning geven als de huidige bewoner verhuist. Daardoor komen veel meer woningen in aanmerking voor woningruil. Bijvoorbeeld: een sociale huurwoning wordt na verhuizing van de huidige bewoners koopwoning. Als er sprake is van woningruil, blijft de woning huurwoning. Het hangt dan van het inkomen van de nieuwe huurder af of de woning sociaal of in de vrije sector verhuurd wordt. Woningruil heeft dus voorrang op de ‘labeling’ van de woning.

Doelstelling pilot woningruil
Er is te weinig dynamiek op de (sociale) huurwoningmarkt, waardoor woningzoekenden lang moeten wachten voordat zij kunnen verhuizen. Met name mensen die willen verhuizen naar een ander gebied, hebben weinig mogelijkheden. Tegelijkertijd is de samenleving steeds meer gericht op eigen initiatief en flexibiliteit. Woningruil koppelt deze zaken.

We wachten de ontwikkelingen en de resultaten van de pilot af, voordat we besluiten of we in de toekomst de versoepelde regels handhaven.

Spelregels woningruil