2016

Start bouw ‘blijf-van-mijn-lijf-huis nieuwe stijl’ in Almere

Woningcorporatie de Alliantie en Blijf Groep hebben op woensdag 11 mei een ontwikkelovereenkomst en een huurcontract getekend. Met de ondertekening committeren de beide partijen zich aan de realisatie en de huur van het nieuwe Oranje Huis in Almere. De bouw van het Oranje Huis gaat hiermee van start.

De Alliantie bouwt dit Oranje Huis, een ‘blijf-van-mijn-lijf-huis nieuwe stijl’, in Almere Poort. Blijf Groep biedt hier straks goede zorg en ondersteuning voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. De dienstverlening is gericht op het hele gezin en bestaat uit maatwerk. Het Oranje Huis krijgt een regionale functie voor zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek. Het biedt waar nodig ook opvang aan vrouwen en kinderen uit andere delen van het land.

20160511 Erna van der Pers en Aleid van den Brink ondertekenen de overeenkomsten.JPG

Erna van der Pers, directeur de Alliantie Amsterdam/Almere, en Aleid van den Brink, directeur-bestuurder Blijf Groep, ondertekenen de overeenkomsten 

In het nieuwe pand op de hoek van de Zwedenstraat en de Noorwegenkade, is vanaf 1 juli 2017 plek voor twee noodbedden, tien crisisopvangplaatsen en vijftien plaatsen voor begeleid wonen. De Alliantie ziet het huisvesten van mensen die ondersteuning nodig hebben als haar kerntaak. Eerder realiseerde de corporatie al een Oranje Huis in Amsterdam.