2016

Meer betaalbare woningen in Almere

Op woensdag 14 december ondertekenden de gemeente Almere, woningcorporaties Ymere, de Alliantie en GoedeStede en huurdersorganisatie 3HO nieuwe prestatieafspraken. Evenals voorgaande jaren ligt in 2017 en 2018  de focus op meer woningen voor de grote groep woningzoekenden die aangewezen zijn op een betaalbare huurwoning

Een belangrijk deel van de afspraken gaat over de toevoeging van nieuwe betaalbare huurwoningen aan het Almeerse woningaanbod. Sinds 2015 zit de nieuwbouwproductie in de lift. Met deze afspraken groeit het aandeel sociale huurwoningen in Almere tot ruim 26% in 2018. De Alliantie zorgt de komende 5 jaar voor 1358 nieuwe sociale huurwoningen (netto 1090 huurwoningen).

Ook op de terreinen duurzaamheid, vitale wijken en woningen voor specifieke doelgroepen zijn afspraken gemaakt. En partijen slaan de handen ineen als het gaat om het voorkomen van betalingsachterstanden en huisuitzettingen.

Voor het eerst zijn de prestatieafspraken mede ondertekend door de huurdersorganisatie 3HO. De huurdersorganisaties van de drie corporaties zijn in 3HO verenigd. Het traject om te komen tot de prestatieafspraken 2017-2018 is goed verlopen. Zoals vastgelegd in de Woningwet zijn ze binnen een periode van circa 4 maanden tot stand gekomen.