2016

Goede tussenevaluatie regionale woonruimteverdeling Eemvallei

Vanaf eind november 2014 is het woningaanbod van woningcorporaties die actief zijn in de regio Eemvallei gebundeld op de website www.woningneteemvallei.nl. Ruim een jaar later is het tijd voor een tussenevaluatie. Een moment om met elkaar te bespreken welke onderwerpen er meegenomen kunnen worden in de evaluatie over een jaar. Deze evaluatie vindt plaats in het voorjaar van 2017, dan zijn de cijfers over het jaar 2015 en 2016 beschikbaar.

De samenwerkende woningcorporaties Wonen Eemvallei kijken terug op een geslaagde en vruchtbare informatiebijeenkomst op 20 april 2016. Samen met vertegenwoordigers van gemeente, woningcorporatie of huurdersbelangenvereniging, die vanuit hun functie met woonruimteverdeling in de regio Eemvallei te maken hebben, zijn ervaringen gedeeld en is er terug gekeken naar het eerste jaar van deze samenwerking.

Samenwerkende woningcorporaties wonen Eemvallei: de Alliantie, Het Gooi- en Omstreken, Woningstichting Nijkerk (WSN), Portaal, Omnia Wonen, Woningstichting Leusden (WSL), Vallei Wonen en SBBS. Regio Eemvallei: Eemnes, Bunschoten, Nijkerk, Amersfoort, Soest, Leusden en Woudenberg.