2016

Fase 2 van MBO traineeship gestart

Het tweede onderdeel van het tweejarig MBO traineeship vastgoedbeheer is gestart. Op 2 mei zijn twee trainees Lars Meijer en Lars van Nieuwenhuizen gestart aan de tweede fase. Lars Meijer ging van de Alliantie naar Logchies en Lars van Nieuwenhuizen ging van Hemubo naar de Alliantie.

Bijzonder traineeship
Bijzonder aan dit traineeship is dat we deze samen met de zes G-Sequent partners verzorgen. De 24 maanden traineeship zijn onderverdeeld in drie periodes van acht maanden per bedrijf. Voor de komende twee jaar werken de Alliantie en G Sequent leveranciers Hemubo en Logchies hiervoor samen. Daarna volgen de vier andere G Sequent leveranciers. 

Eerste bevindingen
Zowel begeleiders als trainees hadden ruim acht maanden achter de rug. Tijd om de eerste ervaringen met elkaar te delen. Trainee Lars Meijer: “”Het  is lastig om als opdrachtgever te fungeren als je niet eerst aan de opdrachtnemerskant hebt gezeten.” Lars van Nieuwenhuizen beaamde dit: “Ik heb er nu al voordeel van dat ik bij de aannemer begonnen ben. Daar leerde ik om volgens een ‘bestek’ te werken en die ervaring gebruik ik nu bij de Alliantie om een opdracht te maken.” Iets om mee te nemen bij een volgend traineeship met de G-Sequent partners.

In de laatste fase van dit traineeship geven de trainees terug aan de opdrachtgevers wat hen opvalt. Ze hebben dan in drie keukens gekeken, daar kunnen de opdrachtgevers weer van leren.

Waarom biedt de Alliantie traineeships aan?
De Alliantie heeft zorgen over de continuïteit van het technisch vakgebied. Ervaren technische medewerkers stromen uit en goed gekwalificeerde (jonge) medewerkers stromen moeizaam in. Er is onder scholieren weinig belangstelling voor technische vakken. Daarnaast zijn woningcorporaties als mogelijke werkgever minder bekend onder ROC-studenten dan projectontwikkelaars en aannemers. 

Daarnaast vernieuwt het technisch vakgebied. Er worden nu andere eisen gesteld aan medewerkers op technisch gebied dan voorheen en het vakgebied ontwikkelt zich. Door jonge mensen binnen te halen krijg je de vernieuwing in huis. En door de samenwerking met de ROC’s te versterken kunnen we invloed uitoefenen op de inhoud van de MBO-opleiding. Die is nu namelijk meer op nieuwbouw dan op beheer gericht.


De Alliantie heeft meerdere traineeprogramma’s: 
- MBO traineeship Vastgoedbeheer
- Talent in Huis
- HBO / WO traineeship Ontwikkeling & Renovatie