2016

De Alliantie verbetert prestaties

De Alliantie verbeterde het afgelopen jaar haar prestaties in dienstverlening en bedrijfsvoering. Dat blijkt uit de derde Aedes Benchmark. Het huurdersoordeel over onze dienstverlening steeg met 0,5 punt naar 7,0. De bedrijfslasten daalden met € 38 tot € 731 per verhuureenheid.

Huurdersoordeel een 7
Huurders waarderen de dienstverlening van de Alliantie met een 7 gemiddeld. De huurders geven de Alliantie een 7,2 voor reparatieverzoeken, een 6,8 voor vertrek uit de woning en een 7,0 voor het betrekken van een nieuwe woning. Alle scores zijn hoger dan vorig jaar. Daar zijn we blij mee!

Om de dienstverlening verder te verbeteren, meten we voortdurend hoe huurders onze service beoordelen en bespreken we met hen en onze huurdersorganisaties hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren. We streven voor volgend jaar naar een hogere waardering.

Bedrijfslasten € 731
De bedrijfsvoering van de Alliantie is bovengemiddeld efficiënt: de bedrijfslasten per woning zijn € 731. Ook deze score is beter dan vorig jaar. Zoals voorspeld, heeft de reorganisatie geleid tot een flinke verlaging van de kosten. We houden meer geld over om de maatschappelijke opgaven in ons werkgebied te kunnen vervullen. 

Beschikbaar, betaalbaar en goede kwaliteit
De Alliantie wil blijven investeren in voldoende betaalbare huurwoningen, in onderhoud en verduurzaming van sociale huurwoningen en in prettige, leefbare buurten, voor mensen met lage en middeninkomens. Daarover maken we prestatieafspraken met onze lokale partners: de gemeenten, huurdersorganisaties en andere woningcorporaties. Onze inzet daarbij is om optimaal te voldoen aan de lokale woonbehoeften van gemeenten en hun bewoners.

Zo leveren we dit jaar 1.400 woningen op voor lage en middeninkomens, waaronder bijna 900 huurwoningen. We verkopen ruim 750 bestaande huurwoningen aan starters en middeninkomens. Samen met de nieuwe verhuringen helpen we zo bijna 4.900 huishoudens aan een nieuwe woning. Daarnaast verbeteren we dit jaar 2.000 huurwoningen energiezuinig en duurzaam. Onze inspanningen in onderhoud en verbetering zijn groot en daar zijn we trots op.

Uit de benchmark blijkt dat de gemiddelde huurprijs van onze sociale huurwoningen € 518 bedraagt, dat is 70% van maximaal redelijk. 95% van de nieuwe verhuringen is aan mensen met een laag inkomen; 86% daarvan heeft een inkomen tot de huurtoeslaggrens.

Aedes Benchmark
De (derde) Aedes Benchmark 2016 meet en vergelijkt de prestaties van corporaties op een aantal thema’s. ‘Huurdersoordeel’ geeft aan hoe huurders de dienstverlening ervaren bij reparatieverzoeken, vertrek uit de woning en het betrekken van een nieuwe woning, gemeten over de periode oktober 2015 t/m augustus 2016. ‘Bedrijfslasten’ geeft aan welke kosten voor bedrijfsvoering de corporatie maakt (exclusief onderhoudskosten), gemeten over 2015. De Alliantie presteert in de middengroep (score CA) van de benchmark. 

De benchmark is bedoeld als een instrument om van elkaar te leren en samen te komen tot prestatieverbetering. Zie ook www.aedes.nl