2016

De Alliantie doet mee aan experimenten 'aardgasloos' in Amsterdam

De pilotprojecten zijn experimenten die moeten uitwijzen welke alternatieve energiebronnen haalbaar en betaalbaar zijn. Het wordt een gezamenlijke zoektocht van gemeente, corporaties en energiepartijen naar ‘wat het beste werkt en betaalbaar is voor huurders’. Per locatie kan de uitkomst verschillend zijn.

Het gaat de corporaties vooral ook om alternatieven voor warmtenetten/stadswarmte. De ervaringen met warmtenetten zijn wisselend, vooral vanwege de kosten. Belangrijk uitgangspunt voor de experimenten is dat de kosten voor de corporaties en voor de huurders niet hoger mogen worden.