2016

Baas van Morgen op stap met Erna van der Pers

Op 28 januari is Ibrahim Bakkali baas voor een dag bij de Alliantie in Amsterdam. Ibrahim zit in de derde klas van SG Reigersbos in Amsterdam en loopt een dagje met Erna van der Pers mee in het kader van JINC Baas van Morgen.

Tijdens JINC Baas van Morgen op donderdag 28 januari ervaren 100 kinderen hoe het is om de baas te zijn. ‘Baas van Morgen’ is bedoeld om de kinderen een bijzondere dag te bezorgen én om samen met alle deelnemende bedrijven te laten zien hoe belangrijk het is om in deze kinderen te investeren. Zij doen een waardevol contact op voor het leven en zien van binnenuit hoe een bedrijf werkt. Een ‘super bliksemstage’ waarmee de bazen van Nederland laten zien hoe belangrijk het is om te investeren in ál het talent van morgen. Talenten hebben deze kinderen, maar voor een eerlijke kans op de arbeidsmarkt zijn vaardigheden, rolmodellen en een netwerk nodig. Voor zowel de Bazen van Morgen als de Bazen van Vandaag kan het bijeenbrengen van heel verschillende werelden nieuwe perspectieven en inspiratie opleveren. De kinderen doen zelfvertrouwen en een waardevol contact voor het leven op.

Jaarlijks bereikt JINC ruim 39.000 leerlingen van de basisschool en het vmbo. JINC is een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven en heeft kantoren in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Kennemerland, Almere, Den Haag, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven. Met het bedrijfsleven en onderwijs geeft JINC deze kinderen kans op een betere toekomst.