2016

Alliantie op zoek naar nieuw Lid Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van de Alliantie is op zoek naar een nieuw 
Lid Raad van Commissarissen, op voordracht van HuurdersBelangenVereniging de Alliantie
(primair accent op Innovatie& Duurzaamheid).

De leden van de RvC van de Alliantie dienen geschikt en betrouwbaar te zijn voor hun taak. De samenstelling van de RvC dient zodanig te zijn dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren. De RvC streeft bij de omvang en samenstelling naar een gediversifieerde en evenwichtige samenstelling. In aanvulling daarop zal er een balans zijn in ervaring en affiniteit van leden met de organisatie en cultuur van de Alliantie en de sociale volkshuisvesting. De RvC hecht aan een open cultuur, waarin ieder lid zich veilig voelt en zich kwetsbaar durft op te stellen. Hierdoor kunnen kritische vragen gesteld worden en eventuele verschillen van meningen op tafel komen en grondig worden besproken.

Er is geen sprake van een portefeuilleverdeling. De Raad zorgt ervoor dat alle kennisgebieden bij het college belegd zijn. Bij iedere vacature die ontstaat, wordt niet alleen gekeken naar het ontbrekende kennisgebied, maar ook naar het team als geheel.

Lettend op de huidige samenstelling wil de Raad van Commissarissen door middel van een nieuw te werven lid aangevuld worden met de volgende kenmerken:

  • Innovatie en duurzaamheid (aantoonbaar kennis en ervaring)
  • Gemeentelijke besluitvormingsprocessen (kennis en ervaring is een pre)
  • Inspraakprocedures en/of huurdersparticipatie (kennis en ervaring is een pre).

De RvC laat zich in deze begeleiden door de partners van Van der Laan & Company, Carien van der Laan en Nicole Boevé. In bijgevoegd profiel treft u uitgebreide informatie over de vacature en de procedure aan.