2016

80% sociale huurders krijgt huurverhoging tot 1,1%

Bewoners van een sociale huurwoning van de Alliantie krijgen op 1 juli aanstaande een huurverhoging die afhankelijk is van hun inkomen en van de huur van hun woning. Mensen met een lager en middeninkomen worden ontzien.

80% sociale huurders huurverhoging tot 1,1%
Dit betekent dat voor bijna 80% van de sociale huurders van de Alliantie - inkomen tot € 34.678 - de huur met maximaal 1,1% stijgt. Als de (huidige) huur meer dan 80% van de maximale huur bedraagt, krijgen deze huurders een beperkte huurverhoging van 0,6% (inflatie). Daarnaast begrenst de Alliantie de huur op of verlaagt de huur tot € 711 per maand.

Huurders met een inkomen tussen € 34.678 en € 44.360 krijgen een huurverhoging van maximaal 2,1%. Als de (huidige) huur meer dan 80% van de maximale huur bedraagt, krijgen deze huurders een beperkte huurverhoging van 1,1%.

Dat is de uitkomst van constructief overleg tussen de Alliantie en haar HuurdersPlatform de Alliantie (HPdA). “HPdA staat positief ten opzichte van de betaalbaarheidsmaatregelen die de Alliantie hanteert”, aldus het bestuur van HPdA.

Beschikbaarheid van betaalbare woningen
De laatste jaren neemt de druk op de maandelijkse uitgaven toe, terwijl de inkomens van veel huurders nauwelijks stijgen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. De huur vormt een belangrijk deel van de maandelijkse woonlasten. Wij zetten ons in om huren betaalbaar te houden voor onze huidige en nieuwe huurders.

Huurders met een bescheiden inkomen mogen daarom rekenen op een sociale huur die past bij hun inkomen en de kwaliteit van hun woning. Bovengenoemde huurverhoging is een manier om deze ambitie te realiseren.

Bewoners van een sociale huurwoning met een hoger inkomen - boven € 44.360 - krijgen een hogere huurverhoging van 4,6%. Hierbij wordt de huur begrensd op of verlaagd tot
€ 960 per maand. De Alliantie gebruikt deze extra huurinkomsten voor investeringen in bijvoorbeeld onderhoud en nieuwbouw van sociale huurwoningen, bedoeld voor mensen met een laag inkomen.

  • Lage inkomens (tot € € 34.678), huur is hoger dan 80% van max.: inflatie + 0,0% = 0,6%
  • Lage inkomens (tot € € 34.678), huur is lager dan 80% van max.: inflatie + 0,5% = 1,1%
  • Middeninkomens (tussen €34.678 en € 44.360), huur is hoger dan 80% van max.: inflatie + 0,5% = 1,1% 
  • Middeninkomens (tussen €34.678 en € 44.360), huur is lager dan 80% van max.: inflatie + 1,5% = 2,1% 
  • Hogere inkomens (boven € 44.360): inflatie + 4% = 4,6%