2015

Woonfraude aanpak de Alliantie heeft effect

Ruim 150 huurwoningen kwamen in 2014 vrij door Woonfraude aan te pakken. Woningen worden dan op een manier gebruikt die in strijd is met de huurvoorwaarden. Dit bezorgt vaak overlast bij de buren. Denk aan onderverhuur van (een deel van) de woning, kraak, hennepteelt of andere (illegale) bedrijfsactiviteiten in de woning. Door de fraudeurs aan te pakken kwamen er 150 (sociale) huurwoningen weer beschikbaar voor mensen met een kleine portemonnee die al lang wachten tot er een sociale huurwoning vrij komt.

Al jaren heeft de Alliantie specialisten in dienst om actief Woonfraude te bestrijden. Deze strijd helpt de sociale huurwoningen eerlijk te verdelen onder de juiste doelgroep en voorkomt overlast bij omwonenden. Zo blijft de buurt een prettige plek om te wonen.

Dankzij oplettende buren
“We doen zelf onderzoek, bijvoorbeeld door persoonsgegevens van huurders te vergelijken met de gegevens in het kadaster of de Gemeentelijke Basisadministratie. Maar om woonfraude actief aan te pakken zijn meldingen vanuit omwonenden heel belangrijk. Wij zijn grotendeels afhankelijk van die informatie om de fraude aan te pakken”, aldus Anne-Mieke Priester, specialist woonfraude bij de Alliantie. “Natuurlijk gaan we humaan om met de onderhuurders. Vaak zijn zij zelfs slachtoffers van de fraudeurs.”

Anoniem melden
Mensen die een vermoeden hebben van onderverhuur van een Alliantiewoning of van illegale of bedrijfsmatige activiteiten kunnen dit (anoniem) melden via 088 – 00 232 00 of info@de-alliantie.nl.
Wanneer er sprake is van illegale activiteiten in de woning, zoals drugshandel, hennepteelt of prostitutie, kunnen omwonenden dit ook rechtstreeks melden bij de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (meld misdaad anoniem).