2015

Waterschapsverkiezingen – laat uw stem gelden!

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.

Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap.

Het waterschap maakt zich hard voor onder andere:

  • Schoon (zwem)water voor natuur en recreatie
  • Veilig en aantrekkelijk wonen in steden en dorpen
  • Kostenbewust en eerlijke lastenverdeling

Meer weten over waterschappen? www.waterschappen.nl